Gazetka firmowa: drukowana czy elektroniczna?

Menedżer komunikacji wewnętrznej w firmie musi podjąć decyzję: czy czasopismo wewnętrzne ma się ukazywać drukiem, czy też jedynie w formie elektronicznej? Każda z tych opcji ma swoje mocne i słabe strony.

Biuletyn pracowniczy w formie drukowanej

Tradycyjną formą, w jakiej ukazują się gazetki firmowe, jest druk. Zwykle gazetka firmowa ma od kilkunastu do kilkudziesięciu stron formatu zbliżonego do A4, oprawiane są zszywkami bądź klejone.

Wyliczając plusy takiej formy należy wymienić:

  • powszechność dotarcia z komunikatem – forma papierowa nie wyklucza żadnej grupy pracowników, umożliwia przeczytanie artykułów zarówno pracownikom biura, jak i pracownikom produkcji czy wsparcia,
  • atrakcyjną formę – drukowane czasopismo może być estetycznym, atrakcyjnym gadżetem, po który sięga się nie tylko po to, by zaspokoić potrzebę informacji, ale też dla samej przyjemności obejrzenia go,
  • wyjątkowość i widoczność – pojawienie się nowego wydania gazetki firmowej jest w przedsiębiorstwie wydarzeniem: egzemplarze pojawiają się na stojakach, na tablicach ogłoszeń zawieszane są plakaty, a w firmie widać pracowników z magazynem w dłoni.

Decydując się na przygotowanie publikacji drukowanej należy oczywiście liczyć się z kosztem druku i przygotowania graficznego, a także z wydłużonym nieco cyklem wydawniczym.

Elektroniczna gazetka firmowa

Gazetki w formie elektronicznej mogą ukazywać się pod różnymi postaciami: pdf zoptymalizowany do przeglądania na ekranie komputera, flipbook, system prezentacyjny, wreszcie mogą przybrać formę tradycyjnych artykułów zamieszczanych w firmowym intranecie.

Analizując mocne strony takiej formuły, należy wymienić:

  • szybkość przekazywania informacji – nie trzeba czekać na druk,
  • łatwość poprawienia materiałów niedopracowanych bądź nieścisłych,
  • możliwość urozmaicenia przekazu dużą liczbą zdjęć, materiałem filmowym lub audio,
  • niski koszt przygotowania – w zależności od wariantu kosztem może być praca agencji custom publishingowej, praca samego grafika bądź… brak jakiegokolwiek kosztu (przy publikacji samych artykułów w ramach intranetu).

Do minusów zaliczymy niższe niż w przypadku wersji papierowej skupienie na treści, a także trudniejsze zachęcenie odbiorców, by sięgnęli po wydawnictwo elektroniczne.

Wersja drukowana i elektroniczna ukazujące się jednocześnie – optymalne połączenie

Przytoczone wyżej argumenty za papierową bądź elektroniczną formą gazetki korporacyjnej to jedynie wycinek szerokiego zestawienia.

Zwykle optymalnym wyjściem jest połączenie obu form: wersja drukowana jako podstawowa, ale dla miłośników klawiatury i myszki mamy też wersję elektroniczną.

Dodaj komentarz