Podejście menedżerskie pracowników: od onboardingu po komunikację wewnętrzną

W dobie powszechności informacji i łatwego dostępu do kapitału żadna firma nie może czuć się zbyt pewnie na rynku. Pojawienie się konkurencyjnego produktu lub usługi, wejście w dany segment globalnego gracza o nieograniczonych zasobach czy wreszcie nieoczekiwane pojawienie się „firmy-córki”, założonej przez byłych menedżerów, to niestety nie jest rzadkość.

Konkurenci mogą kupić takie same maszyny, adresować ofertę do tych samych klientów, na zmianę naszego cennika zareagować błyskawiczną korektą swojego.

Czy jest więc coś, czym można konkurować na rynku, a do czego nie mają dostępu nasi rywale? 

Pracownicy firmy są jej przewagą

Tak: ludzie. Konkurencja nie ma dostępu do naszych pracowników, a to od nich zależy naprawdę wiele. Jak pisał Peter F. Drucker, ekspert od zarządzania:

Wiemy też, co przyczynia się do wzrostu efektywności i wydajności siły roboczej w procesie produkcyjnym. To nie tylko umiejętności czy płaca. To przede wszystkim odpowiednie podejście – takie, które możemy nazwać „menedżerskim”. Mowa tu o takim podejściu, które sprawia, że dany pracownik postrzega pracę i jej rezultaty podobnie jak jego przełożony, czyli zawsze w odniesieniu do grupy i produktu jako całości.

(Peter. F. Drucker, The New Society, cyt. za: Drucker na każdy dzień, Peter F. Drucker, Explanator, 2011)

Pierwsze wydanie The New Society ukazało się w Nowym Jorku w 1950 r., a więc w czasach, gdy dominowały firmy produkcyjne, świat nie wszedł jeszcze w erę usług. I nawet jeśli teza ta została opublikowana ponad 70 lat temu, należy stwierdzić, że nie straciła na aktualności, także w odniesieniu do sektora usługowego. 

Jak wdrożyć podejście menedżerskie?

Warto zacząć od przeanalizowania obecnej sytuacji na linii pracownicy – kadra kierownicza pod kątem odpowiedzi na pytanie: czy pracownicy znają cele naszej firmy i wiedzą, jak ważną mają rolę w ich realizacji? 

Przykładowo: czy pracownik kompletujący zamówienia w magazynie jest świadom, że jego praca jest istotnym elementem ścieżki budowania zadowolenia klienta, które jest jedną z przewag konkurencyjnych firmy działającej na mocno konkurencyjnym rynku b2c?

Czy pracownik zajmujący się obsługą należności i prowadzący korespondencję z dostawcami wie, że jego pracodawca znany jest z partnerskiego podejścia do partnerów biznesowych i dzięki temu może liczyć na lepsze warunki niż konkurencja, co kilka razy opłaciło się w trudnych czasach? 

Czy osoba odpowiedzialna za czystość hali produkcyjnej ma świadomość, że od staranności jej pracy zależy jakość produktu finalnego i zadowolenie klienta, a także bezpieczeństwo pracy koleżanek i kolegów?

Budowanie menedżerskiego podejścia u wszystkich pracowników jest procesem ciągłym i wieloaspektowym. Musi opierać się na komunikacji i tworzeniu kultury odpowiedzialności, a także na wspieraniu integracji zespołów, by uniknąć niezdrowej rywalizacji. Anegdotyczne już tarcia na linii sprzedaż – produkcja nie służą podnoszeniu komfortu pracy ani konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Zadanie dla onboardingu, szkoleń i komunikacji wewnętrznej

Budowanie takich postaw dla nowo zatrudnionych zaczyna się już na etapie onboardingu (wdrażania nowych pracowników), powinno się mu poświęcić sporo uwagi w przewodniku dla nowego pracownika (Welcome Book).

Bardziej doświadczeni pracownicy powinni dostać jasny sygnał od przełożonych, jakiego rodzaju odpowiedzialności się od nich oczekuje, a także narzędzia umożliwiające rozwinięcie nowych umiejętności, takie jak szkolenia, programy wspierania rozwoju kompetencji. Niezbędne będzie zaangażowanie narzędzi z zakresu komunikacji wewnętrznej, jak np. wewnętrzna gazetka firmowa, plakaty, konkursy czy zabawy integracyjne, podkreślające wagę zagadnienia.

Szczególną rolę w budowaniu podejście menedżerskiego wśród pracowników ma kadra kierownicza niższego i średniego szczebla. To często osoby awansowane ze względu na swoje doświadczenie fachowe, jednak nie zawsze wyposażone w odpowiednie kompetencje miękkie. Do nich należy skierować oddzielne szkolenia i treningi, nakierowane na rozwój umiejętności zarządczych, delegowania obowiązków i komunikacji z podwładnymi.