• Prawo prasowe i autorskie cz. 18: zniesławienie w prasie

  Opublikowano , autor: Maciej Nieciecki | Skomentuj
  prawo prasowe, prawo autorskie, zniesławienie, pomówienie

  Artykuły lub reklamy, zamieszczane w magazynach custom publishing konkurencyjnych przedsiębiorstw, mogą naruszać dobre imię Twojej firmy albo podważać jakość oferowanych przez nią produktów. Jak bronić się przed takimi działaniami?

  Mogą one spowodować utratę zaufania klientów do Twojej firmy, podważyć jej wiarygodność (oraz Twoją, jako przedsiębiorcy) i, co za tym idzie, zmniejszyć osiągane przez nią zyski lub nawet doprowadzić do jej likwidacji. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, skorzystaj z ochrony art. 212 par. 1 i par. 2 kodeksu karnego:

  „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (…) za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

  Zniesławienie jest przestępstwem, ściganym z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że poszkodowana osoba/firma musi złożyć w sądzie pozew przeciwko zniesławiającemu i udowodnić mu winę.

  Powinna również zwrócić się do redakcji magazynu, w którym ukazały się zniesławiające materiały, z żądaniem zamieszczenia sprostowania oraz zaprzestania rozpowszechniania np. znieważającej reklamy. Sprostowanie, zgodnie z prawem prasowym, powinno być opublikowane w tytule, który dopuścił się zniesławienia, w tym samym dziale równorzędną czcionką i opatrzone widocznym tytułem. Jeśli redakcja tego odmówi, wyjaśnienia będą niewystarczające lub nie ukażą się w trzech najbliższych numerach magazynu, pozostaje droga sądowa. Jako pozwanego należy wskazać autora artykułu (dziennikarza), redaktora naczelnego lub wydawcę.

  Poszkodowana osoba/firma może domagać się w sądzie również opublikowania przeprosin w innej formie (przykładowo w innej gazecie albo w internecie) oraz podania wyroku do publicznej wiadomości na koszt zniesławiającego.

  Drugim roszczeniem, do którego ma prawo pokrzywdzony, jest żądanie zadośćuczynienia, czyli wypłacenia kwoty pokrywającej jego straty lub przekazania określonej sumy na wskazany cel społeczny. Sprostowania można domagać się przez rok od dnia publikacji zniesławiającego materiału. Pozostałe roszczenia przedawniają się po trzech latach od uzyskania informacji o pomówieniu.

   

  Inne wpisy na ten temat:

  Facebook Twitter Wykop E-mail Drukuj Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*