• Jak stworzyć dobry wewnętrzny magazyn firmowy (Custom Publishing cz.2)

  Opublikowano , autor: Maciej Nieciecki | Skomentuj
  MM1 (3)

   

  Dziś drugi odcinek serii artykułów o Custom Publishing, którą rozpoczęłam tekstem pt. „Pięć najważniejszych korzyści z prasy firmowej (Custom Publishing)”.

  Ogólnie mówiąc, mamy dwa rodzaję wydawnictw Custom Publishing:

  1. Magazyny firmowe (inaczej: wewnętrzne) - skierowane są do pracowników danego przedsiębiorstwa. Można też określić ten typ wydawnictw angielskim terminem: Corporate Publishing.
  2. Magazyny konsumenckie (inaczej: zewnętrzne) - przeznaczone dla nabywców produktów lub usług firmy. Nazwa po angielsku: Consumer Magazine.

  Magazyn firmowy dla pracowników ma pięć podstawowych celów:

  1. Informowanie pracowników o tym, co dzieje się i będzie dziać się w firmie;
  2. Integrowanie zatrudnionych osób – to najbardziej potrzebne jest w wielkich firmach, które mają kilkadziesiat działów, a ludzie zajmujący różna piętra 15-piętowgo budyku (lub różne budyki w mieście, a nawet kilku miastach) nie znają się i nie mają szans poznać się osobiście;
  3. Edukowanie pracowników, szczególnie w branżach „trudnych”, wymagających ciągłego zdobywania i przyswajania nowej wiedzy (np. branża przemysłowa, technologiczna, chemiczna, farmaceutyczna);
  4. Budowanie więzi pracownika z firmą, jego poczucia dumy z firmy i ze swojego miejsca w jej strukturach, poczucia, że ma on wpływ na wyniki firmy i na to, co się w niej dzieje;
  5. Nagradzanie pracowników, np. poprzez publikowanie artykułów o tych spośród nich, którzy mają osiągnięcia na polu zawodowym lub prywatnym (jak choćby ciekawe hobby).

  Innymi słowy, biuletyn firmowy powinien być – obok intranetu – najważniejszym narzędziem komunikacji wewnętrznej w firmie. A jego wielką przewagą nad innymi narzędziami jest to, że może stać się narzędziem lubianym! Jak to jednak osiągnąć?

  Tuba zarządu czy Facebook pracowników?

  Zdarza się oczywiście, że biuletyn firmowy jest  „tubą zarządu”. Zresztą, jak mówią niektórzy, w jakimś stopniu być nią powinien, ale najlepiej w stopniu niewielkim – niech po prostu będzie w biuletynie miejsce, w którym zarząd może pracownikom istotne rzeczy zakomunikować. Pozostałe tematy poruszane w magazynie wewnętrznym  powinny być jak najbliższe sprawom, którymi na co dzień żyją pracownicy firmy.

  - Aby ten postulat zrealizować, trzeba najpierw dowiedzieć się, czym oni żyją, co ich interesuje. Sposób zdobycia tej wiedzy częściowo zależy od tego, czy magazyn jest tworzony wewnątrz firmy, np. przez dział komunikacji – wtedy jest trochę łatwiej, czy na zewnątrz, np. przez agencję custom publishingmówi Monika Walczak, dyrektor zarządzający Mediapolis.

  Zdecydowana większość magazynów firmowych jest dziś realizowana przez agencje customowe, które współpracują najczęściej z działem komunikacji lub działem marketingu (rzadziej z działem HR) odpowiedzialnym za gazetę firmową. W zależności od możliwości tego działu, agencje customowe dostarczają od 0% do 100% treści: teksty, zdjęcia, grafiki… do danego magazynu.

  By dobrze zrozumieć jakie są kręgi zainteresowań czytelników, można wykorzystać ankiety, badania czytelnictwa (np. grupy fokusowe) czy zespół wewnętrznych korespondentów. Trzeba zachęcać pracowników do współtworzenia magazynu. Takie czasopismo żyje i rozwija się, stając się po pewnym czasie prawdziwą platformą wymiany informacji, emocji, wiedzy.

  Po to, żeby magazyn żył, niezwykle istotna jest interaktywność. Niech czytelnicy mają możliwość komentowania i uzupełniania artykułów, zadawania pytań – w intranecie. Wpływa to pozytywnie na zwiększenie wiarygodności i sposób postrzegania drukowanego magazynu. W zależności od polityki firmy, można nawet w intranecie dać pracownikom możliwość zakładania własnych profili i komunikowania się „jeden na jeden”, a nie tylko za pomocą forum.

  Takie narzędzia już istnieją… Ale o nich – w następnym odcinku tej serii o Custom Publishing.

  Wiedzieć więcej:

  Custom Publishing to, według Wikipedii, kanał marketingowy, w którym wykorzystuje się techniki wydawnicze w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wikipedia określa też Custom Publishing jako tworzenie i publikowanie treści, przygotowanych specjalnie dla pracowników lub klientów danej firmy, przy czym treści te mogą być dystrybuowane zarówno w mediach drukowanych, jak i elektronicznych (intranet, internet).

   

   

  Facebook Twitter Wykop E-mail Drukuj Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*